[Wijk 3&4] Viering Heilig Avondmaal

Eerder is al aangegeven dat onderzocht zou worden hoe de eerstvolgende viering, tijdens Goede Vrijdag toch kan plaatsvinden. We zijn bijna twee maanden verder, maar er is nog geen sprake van enige versoepelingen rond het aantal bezoekers van kerkdiensten. Er is daarom de afweging gemaakt om, in navolging van de uitnodiging per blok of doelgroep, nu te kiezen voor de doelgroep belijdeniscatechisanten uit 2019 en 2020, samen met hun eventuele partners. Zij krijgen een uitnodiging om het Heilig Avondmaal op vrijdag 2 april te vieren. Er volgt dus geen inschrijving via het reserveringssysteem.

Hiermee blijven we binnen het gelimiteerde aantal kerkbezoekers en kan de zichtbare en hoorbare dienst (die we anders niet zouden hebben) ook thuis meebeleefd worden. In alle gebrek en het gevoel van gemis, mogen we de dood van onze Heere Jezus Christus toch op deze wijze gedenken.