Ziekenzalving

In onze kerkdiensten doen we geregeld voorbede voor de zieken. Dat is heel belangrijk en ook volkomen in lijn met wat de Heer ons aanreikt. We mogen immers alle nood bij de Heer brengen. Vier vrienden brengen de verlamde man aan de voeten van de Here Jezus.
Hij vergeeft zonden en zet hem rechtop!
Jacobus, de broer van Jezus, schrijft in zijn briefje, dat we achterin het Nieuwe Testament kunnen vinden, dat een zieke ook de oudsten van de gemeente bij zich kan roepen. Dan kan deze met olie worden gezalfd, wordt er een gebed uitgesproken, is er sprake van vergeving en heling.
Je zou dit een verbijzondering van het kerkelijk gebed voor de zieken kunnen noemen.
Onze zr. Conny Stierman-Kraayveld tobt met de gevolgen van long-covid. Die beperken haar erg in de mogelijkheden. Bovendien vraagt ze zich af: wat wil de Heer nu met mijn leven? Kan Hij mij de weg wijzen, kan ik het alles bij Hem brengen? Ik heb zijn zegen zo nodig. In de verwachting dat Hij die haar wil schenken, zullen we haar in de naam van de Heer zalven en een gebed uitspreken. Dit zal gebeuren in een samenkomst in de Grote Kerk op zaterdag 8 oktober om 11.00 uur. Bidt u thuis mee voor haar?

Een vriendelijke groet, ds. G.J. Mink