De Eerste

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon (Lukas 2: 7a)

In het Nieuwe Testament wordt negen keer het woord ‘eerstgeborene’ gebruikt. Eén keer heeft dat woord betrekking op de eerstgeborenen die tijdens de laatste plaag in Egypte om het leven kwamen. De andere acht keren heeft het woord betrekking op de Heere Jezus. Als ik die teksten lees, vallen mij vier dingen op:

1. Jezus is de eerstgeboren zoon van Maria (Lukas 2: 7).

Jezus is het eerste, maar niet het laatste kind dat Maria baart. Uit Markus 6: 3 blijkt dat de Heere Jezus nog vier halfbroers en ten minste twee halfzusjes heeft gehad. Jozef en Maria hebben de zorg voor ten minste zeven kinderen. Maar Jezus is de Eerste in de rij van die kinderen. Hij bekleedt de positie van de Eerstgeborene.

2. Jezus is de Eerstgeborene van de nieuwe schepping (Kolossenzen 1: 15).

Zoals Adam de eerste mens is van de oude schepping, zo is de Heere Jezus de eerste Mens van de nieuwe schepping. Hij komt naar de aarde om onze puinhoop op te ruimen. Hij maakt immers alle dingen nieuw. Hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De Heere Jezus begint Zijn scheppingswerk in het klein. Hij begint in ons hart. Wie in de Heere Jezus gelooft, die is een nieuw schepsel. Wie wedergeboren is door de Heilige Geest, die begint aan een nieuw leven. Het oude leven in de zonde is voorbij en het nieuwe leven in de genade gaat beginnen. En Jezus is de Eerste in de rij van allen die een nieuw hart en een nieuw leven van God hebben ontvangen.

3. Jezus is de Eerstgeborene uit de doden (Openbaring 1: 5).

Jezus is de Eerste die de dood voorgoed achter zich heeft gelaten. Op Pasen staat Hij aan de andere kant van de dood op in een nieuw leven. Maar Hij is niet de Laatste, die uit de dood opstaat! Iedereen die door de Heilige Geest opnieuw geboren is, zal eveneens eenmaal uit de doden opstaan. Jezus is de Eerste in de rij van allen die door de dood heen het eeuwige leven zullen binnengaan.

4. Jezus is de Eerstgeborene onder vele broeders (Romeinen 8: 29).

In de lichtkring rond de kribbe van Bethlehem knielen Jozef en Maria, de herders en de wijzen uit het Oosten in aanbidding voor de Heere Jezus neer. In de lichtkring rond het kruis op Golgotha knielen de discipelen en de vrouwen, die ene Romeinse soldaat en die ene moordenaar in aanbidding voor de Heere Jezus neer. En zo is de Heere Jezus het stralende Middelpunt van alle gelovigen.

De uitnodiging komt tot ons om rond kribbe en kruis de Heere Jezus te aanbidden. Want Jezus is de Eerste Zoon van Maria, de Eerste nieuwe Mens, de Eerste die uit de Dood is opgestaan en de Eerste, die aanbeden wordt door alle gelovigen. Hij is onze hulde waard!

H.J. van der Veen