A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig(8)
‘De aarde is vol van uw trouw, HEER, onderwijs mij in uw wetten’ (Psalm 119: 64).

Als ik aan mijn God en Vader denk en ik zou kenmerkende eigenschappen van Hem op een rijtje zetten, dan horen daar liefde en trouw ergens bovenaan in thuis. Bij een huwelijksbevestiging hoor ik vaak woorden van gelijke strekking uit Spreuken 3: 3. Daar krijgen wij de volgende woorden van de dichter mee; ‘Heb ontzag voor de Heer… Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.’ Ik lees dit als een persoonlijke toe-eigening van het heil. En in Psalm 119 wordt hiervoor de weg gewezen. Want, de aarde is namelijk vol van Gods trouw. In heel de wereld, op alle plaatsen en bij alle mensen, is de Heer aanwezig. Alles houdt Hij liefdevol in Zijn handen vast. Vertrouw daarom op die God. Laat je door Hem onderwijzen in Zijn geboden die je de weg wijzen. Een weg van liefde en trouw. Een weg van vernieuwing. De weg van genade door de Heilige Geest. ‘Zijn richtlijnen vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.’ Zo lees ik verder in Spreuken 3. Wat moet ik hier nog meer over zeggen?

Vredegroet
‘Weer door Uw genade alle angst voor de dood. Houd hen vast, Here, ook als hun krachten bezwijken. U heeft immers beloofd, dat U ons in onze laatste nood niet zult verlaten. Doe Uw aanschijn over ons lichten en geef ons vrede.’

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93