A word from the pastor

Spreken is zilver, zwijgen is goud

‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel… Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.’ (Prediker 3: 1 en 5).

Hoe raak is het woord van God, uitgesproken door de Prediker ver voor onze jaartelling, voor ons nog in deze moderne tijd? Wij leven in Nederland anno 2020 in een sociale isolatie, vanwege het besmettingsgevaar door het coronavirus. Het bezoeken van geliefden in zieken-, verpleeg- of thuiszorg is tot een minimum beperkt of zelfs helemaal niet meer mogelijk. Er worden hoge boetes uitgedeeld bij overtreding. Wat kunnen wij nog doen voor onze medemens?
Even eerder in de Bijbel, in het boek Job lees ik, dat 3 vrienden wel bij hun wanhopige, berooide en zieke makker op bezoek gingen. Hebben zij het begrepen dan? ‘Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.’ (Job 2: 13). Wij mensen hebben vaak de neiging om bij een ziekenbezoek te (gaan) spreken. Ook Jobs’ vrienden, Elifaz, Bildad en Zofar, begonnen uiteindelijk op Job in te preken, lijkt het wel. Hoofdstukken lang lezen we hun woorden. Totdat God zelf met Job spreekt, vanuit een storm (Job 38), en Job zich verootmoedigt: ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond.’ (Job 40: 4). En dan zegt God tegen Elifaz: ‘Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job.’ (Job 42: 7).
Laten wij toelevend naar Pasen extra goed nadenken om in wijsheid onze woorden te kiezen als wij spreken over onze opgestane Heer die de dood overwon…

Meeleven (Ouderenpastoraat)
Op 26 maart bereikte zr. C.M.H. van de Grijp-den Hartog, Lijsterweg 53, 3362 BC, de hoge leeftijd van 100 jaar. Zij is al sinds 1976 (!) weduwe en heeft een zoon woonachtig in Twente. Naar de kerk komt zij nog graag, met de familie Van den Dool mee. Ook bezoekt zij, op eigen gelegenheid met taxi de Hopper, de ouderenmiddagen in Overslydrecht. Ze geniet van haar appartement in de Hof van Sliedrecht door ‘gewoon lekker voor het raam naar buiten te kijken.’
Ook in tijden van corona, gaan verhuizingen ‘gewoon’ door. De zorg voor zr. De Zeeuw werd te zwaar voor de thuiszorgmedewerkers in Dijkzicht. Daarom is onze zuster inmiddels overgeplaatst naar Parkzicht, kamer 105, Lijsterweg 27, 3362 BB. Het schrijnende is nu dat zij, door de coronabesmetting, geen bezoek kan ontvangen van haar mantelzorgers, familie en vrienden. Gedenk haar (en vele andere gemeenteleden in hun zorgappartement) in uw gebeden.
Blijf wonen in Gods nabijheid, veilig verscholen onder zijn vleugels (Psalm 61: 5).

Vrede, Pastor Harm Jansen, harm1jansen@ziggo.nl.