A Word from The Pastor

Op weg naar Pasen, 40 dagen tijd …
‘Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn’ (Galaten 2: 21).

De veertig dagen voor Pasen vormen een periode van bezinning, van ernst en van ootmoed. We spreken van Veertigdagentijd, of wel genadetijd. Is de kern van ons
christelijk geloof niet ten diepste dat je verwonderd ziet en beleeft dat God voor ons is? God de Vader keert zich tegen zijn innig geliefde Zoon om te laten zien wat er leeft in zijn hart: Ik ben voor jullie. Ik heb alles voor jullie over. Wat moet ik hier verder nog over zeggen? Als je je dat eigen maakt, dan kan er nog zoveel zijn in ons leven dat tegenzit, maar dan staat vooral dit recht overeind: God is voor mij (Romeinen 8: 32). Maar het komt voor: dat mensen, ook gelovige mensen, denken dat je rechtvaardig kunt worden door je aan de wet te houden. Keurig leven volgens de tien geboden als manier om God recht in de ogen te kunnen kijken en voor Hem te verschijnen. Maar als je dat denkt, als je de wet en regels ziet en gebruikt als de weg naar God, dan verwerp je Gods genade. Doe het niet! Sluit Gods genade in je hart door te geloven in een gekruisigde Christus. Hij is voor jou (zonden) gestorven. Alleen door Hem ben je rechtvaardig voor God.

Voorjaarsvrij, verantwoording en groet
In de week van 4 tot en met 8 maart hoop ik een paar dagen vrij te zijn. Het is goed om na een intensieve periode van pastorale zorg in kerk en verpleeghuis lichaam en geest wat rust te gunnen. Ik kijk er samen met mijn vrouw Coby naar uit. Deze rubriek zal dan ook een keer niet ‘gevuld’ zijn…
Hartelijk dank daarvoor en zegen gewenst in uw eigen omgeving.

Onderweg naar Pasen, groet ik u hartelijk! Ga met God en Hij zal met u zijn.
Vrede.
Pastor Harm Jansen, harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl,
06 49594893.