A Word from The Pastor

Het is Pasen geweest…
‘Waarom zoekt u de Levende onder de doden? Hij is hier niet, Jezus is uit de dood opgewekt, zoals Hij heeft gezegd…’
(Lucas 24: 5 en 6).

De lijdenstijd is voorbij, het is Pasen geweest.
Een hemels licht breekt door.
‘De Heer is waarlijk opgestaan;
nu breekt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.’
Zo luiden regels van een bekend lied dat in mijn hart opkomt als ik aan de opstanding van de Here Jezus denk. Dat heilsfeit van de opstanding van Gods Zoon getuigt van een kracht die mij vervult en maakt dat angst en twijfel verdwijnen en vreugde en zekerheid verschijnen. Zijn opstandingskracht vernieuwt mijn leven. Iedere keer weer voor wie in Hem geloven. Sta op: mijn zonden zijn vergeven, de dood is overwonnen, ook in jouw leven!
Jezus leeft en Zijn Geest werkt!
‘U zij de glorie, opgestane Heer…’

Meeleven
In Prediker 3 lees ik dat ‘Alles zijn tijd heeft’. Wat een wijsheid om mee te nemen in allerhande bezoeken en gesprekken in het ouderenpastoraat. Zelf, samen met Coby onlangs voor de tweede keer opa en oma geworden en het nieuwe leven geboren zien worden bij onze eigen dochter, en de volgende dag gesprekken voeren met familie over het naderend sterven van hun echtgenoot, moeder of vader. Het eerste vers in een rij van opsommingen over ‘tijd’ in Prediker 3 luidt: ‘Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven’.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Groet
Ik rond dit keer af met de favoriete psalm van mijn kinderen. Het is nl. de kortste psalm in de Bijbel en daarom kozen ze die vaak uit als er aan tafel uit de Bijbel werd gelezen. ‘Loof de Heer, alle volken, prijs Hem, alle naties: Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja!’ (Psalm 117).

Vrede.
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06 49594893