A Word from The Pastor

Een hoopvolle toekomst (2)
‘In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?’ (Romeinen 8: 24).

We zijn 2022 gestart vol hoop op Gods nieuwe wereld. Een toekomst vol van hoop. In het vorige Kerkblad schreef ik daarover. Het is de hoop die in ons is. Hoop voor de ziel. Hoop gebaseerd op het eeuwig Koningschap van Christus onze Heer. Zoals ook Petrus schrijft in zijn 1e brief (1 Petrus 3: 14-15).
Maar wat is die hoop precies?
Paulus spreekt in vers 22 over het ‘zuchten als in barensweeën van de schepping’ en in vers 23 over ‘het zuchten van ons zelf over de openbaring dat we kinderen van God zijn’. Hoop is dus een sterk verlangen dat zich richt op iets wat je nog niet ziet: de nieuwe schepping, de verlossing van het sterfelijk bestaan. Dit staat haaks op wat je nu wel ziet: een verscheurde schepping, één en al sterfelijkheid. Dus je kijkt uit naar iets wat onzichtbaar is. Dat is christelijke hoop: tegen je ervaring van dit moment in uitzien naar iets beters, iets mooiers, dat nu nog verborgen is. Hoop doet leven, wordt wel gezegd. En dat is waar: als je te midden van een zuchtende oude schepping vasthoudt aan een schitterende nieuwe schepping, helpt je dat om het leven nu toch aan te kunnen. Niet alleen Gods kinderen zullen eens ervaren wat volmaakte luister is en wat het betekent om volledig vrij te zijn, ook de schepping wordt verlost van de banden van de vergankelijkheid.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.