A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (3): Zachtmoedigen
‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten’ (Matteüs 5: 5).

Kent u mensen die zachtmoedig van aard zijn? In de huidige tijd kom ik ze maar
zelden tegen. Ja, toen ze nog leefden mijn moeder en natuurlijk mijn oma’s! Hoe lief, hoe aardig, hoe zorgzaam. Dit zijn woorden die bij mij opschieten als ik aan hen (terug-) denk. Samengevat: hoe zacht-aardig, waren zij. In de Bergrede nodigt Jezus ons vandaag uit om, naast nederig, ook zachtmoedig te zijn. Door je zachtmoedig te gedragen word je gelukkig in Gods Koninkrijk in de hemel, maar ook op deze aarde. In een harde wereld anno 2022 voor zachtheid kiezen is niet gemakkelijk. Mensen lopen dan zomaar over je heen. Het spreekwoord ‘brutalen hebben de halve wereld’ verleid je om te kiezen voor alleen jezelf en je eigen belangen. Maar Jezus verkondigt hier het tegenovergestelde: zachtmoedigen hebben het beloofde land! Zachtmoedigen komen thuis in Gods nieuwe wereld, waar de Geest van Zijn Zoon Jezus waait. Daarom: wees mild, wees liefdevol, wees genadig en aardig. En ga zo de weg waarop Jezus je voorgaat. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Ga de weg van de zachtmoedigheid en blijf zo onderweg, vol van Gods Geest, naar het beloofde land.

Stage
Al een paar keer ben ik in mijn bezoeken vergezeld door zr. Gillian Ann Gort-Armitage. Zij loopt, in het kader van haar studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College in Zwijndrecht, een periode met mij mee om zicht te krijgen op het praktisch, dagelijks reilen en zeilen van een ‘pastoraal beroepsbeoefenaar’. De ‘assistentie’ in het ouderenpastoraat van Gillian bevalt mij heel goed. Ik mag wel zeggen dat ik zelf ook veel van haar kan leren. Ik hoop en verwacht dat zij mag groeien in het mooie werk van pastoraal omzien naar mensen onderweg. Of zoals ik dat lees bij dr. Gerben Heitink: ‘In het pastoraal
handelen komt het op één ding aan, nl. het vertrouwen dat wij Hem dienen, Die waar is en zich uiteindelijk in onze werkelijkheid als (de) Waarheid bewijzen zal’ (Pastorale zorg ’05; blz. 263). Zoals ook Jezus van Nazareth, Zoon van God dat zelf heeft gezegd: ‘Ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ (Johannes 14: 6).

Vredegroet met Pinksteren
Adem van God, Geest van nieuw leven. Uitgestort in overvloed!

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.