Advent en Black Friday

Een paar jaar terug schreef Herman Paul, bij zijn afscheid als hoogleraar secularisatiestudies, een essay met de titel ‘Shoppen in advent’. Erg lezenswaardig, zeker op de drempel van de eerste Adventszondag, met Black Friday (wat tegenwoordig een hele week, zo niet meer, beslaat…) in de rug. Een citaat uit een interview met Paul uit die tijd: ‘Met zijn focus op het hier en nu staat het consumentisme op gespannen voet met een christelijk geloof dat wil uitzien naar de komst van Gods Rijk. Het wordt dan ook spannend als consumentisme voor de kerkdeur geen halt blijkt te houden. Ook in de kerk shoppen we, als we een gemeente naar eigen smaak uitzoeken, een liturgie wensen die past bij onze voorkeuren of op internet de mooiste preken beluisteren. (…) Shoppen staat voor mij symbool voor seculariserende krachten die ons niet verder laten kijken dan het hier en nu (het saeculum). In déze tijd moeten onze verlangens worden bevredigd, moet onze identiteit worden ontwikkeld, moeten onze wensen worden vervuld. Daartegenover staan juist deseculariserende krachten, die een mens juist dichter brengen bij God en zijn Koninkrijk. Ik denk dat het leven van veel christenen getekend is door een spanning tussen seculariserende en deseculariserende krachten.’

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout