Afscheid ds. J.W. Sparreboom en gezin

Door de maatregelen rondom het coronavirus zien we ons helaas genoodzaakt om de geplande afscheidsreceptie van donderdag 16 april en de afscheidsdienst van zondag 
19 april af te zeggen. Met pijn in ons hart hebben we dit besluit genomen, maar gelet op de huidige situatie denken wij dat dit de juiste beslissing is.
Natuurlijk betekent dit niet dat we de familie Sparreboom zomaar willen laten vertrekken. In de vijf jaar dat ds. J.W. Sparreboom binnen onze gemeente werkzaam is geweest, hebben hij en zijn gezin veel voor ons betekend.
We vragen dan ook of u/jij een afscheidsboodschap aan hen wil richten, hetzij via e-mail, hetzij met een kaart of brief. Deze zullen we bundelen en hen aanbieden.
U kunt deze wensen sturen naar:
gijsdewaard51@gmail.com, of op één van de volgende adressen in de brievenbus doen:
– Krijn Schep, Vivaldilaan 122;
– Mieke van ’t Veer, Jordaanstoep 9;
– Gijs de Waard, Middeldiepstraat 85.
Zoals al eerder gemeld, willen wij als gemeente ds. J.W. Sparreboom graag een afscheidscadeau aanbieden. Uw bijdrage hiervoor kan gestort worden op rekeningnummer NL82 RABO 0373 7291 03 t.n.v. Wijkkas Wijk 2 onder vermelding van ‘afscheidscadeau ds. Sparreboom’. U kunt eventueel ook een envelop met contant geld voor het afscheidscadeau door de bus doen op de bovengenoemde adressen (de voorkeur gaat uit naar een gift via de bank).
We hopen op deze manier de familie Sparreboom een mooie herinnering aan onze gemeente mee te geven.
Vriendelijke groeten namens Wijkkerkenraad 2 en veel gezondheid gewenst.
Mieke van ’t Veer, preses