Afscheid Ds. Sparreboom in Krimpen aan den IJssel

Zaterdag 18 en zondag 19 april heeft ds. Sparreboom afscheid genomen van wijkgemeente De Rank in Krimpen aan den IJssel. Zaterdag kon de gemeente in woord en met handdruk ds. Sparreboom en zijn gezin uitluiden. Daar is druk gebruik van gemaakt. Zondag werd in het bijzijn van familie, vrienden en vertegenwoordigers van kerkenraden en diverse andere instanties in een overvolle kerkdienst afscheid genomen. Een “gewone” dienst, maar daarom niet minder bijzonder. Het thema van de preek kwam uit het verhaal van de Emmaüsgangers: “Samen onderweg -met de Derde in ons midden-“ naar aanleiding van de tekst “Daarop zeiden ze tegen elkaar: “Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” (Lucas 24: 32).
Zowel zaterdag als zondag is een delegatie van de kerkenraad  van wijk 2 aanwezig geweest.