Diaconie is dienen

Diaconie is dienen. Het fundament vinden we daarvoor in de Bijbel. Eén van de taken van de diaconie is om de gemeente door middel van voorlichting bewust te maken van haar diaconale roeping. Alle gemeenteleden zijn immers in beginsel diaken. Aan die roeping kan op verschillende wijze invulling worden gegeven, ieder naar zijn of haar vermogen.
Dat kan door fysieke hulp aan zieke gemeenteleden, buren, etc. of door een financiële bijdrage. We ontvingen van een gemeentelid een zeer grote gift om mensen in het door oorlog getroffen Oekraïne te helpen.
De diaconie spreekt hier haar bijzondere waardering voor uit. Net als de bijdrage van de diaconie, zal dit bedrag worden overgemaakt naar stichting ZOA, die samen met stichting Dorkas namens het Christelijk Noodhulpcluster, in actie komt voor de nood in Oekraïne. Hartelijk dank voor uw gaven!

T.M. Groothedde