Afscheid familie Sparreboom

Afscheid familie Sparreboom
Tijdens een bijzondere dienst, met 10 kerkgangers en heel veel thuiskijkers, hebben we afgelopen zondag afscheid genomen van ds. Sparreboom en zijn gezin. Het was anders, maar ook heel mooi! Centraal in de dienst stond Matteüs 28: 20 ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Wanneer wij afscheid nemen, blikken we terug. Zo blikte ook ds. Sparreboom aan het begin van zijn preek terug op 5 jaar Sliedrecht, met alle heftige en ook alle mooie momenten. Jezus kijkt, na zijn opstanding, bij het afscheid van zijn discipelen niet terug, maar vooruit. Vooruit naar de dag die komen gaat, wanneer Gods koninkrijk werkelijkheid zal worden en alle pijn en verdriet ten einde komen. Er wordt als het ware een stip op de horizon gezet. Daar mogen we met elkaar naar op weg gaan. Vol hoop en in het vaste vertrouwen dat Hij met ons mee reist en ons vasthoudt als het soms te zwaar wordt. Zo mag ook de familie Sparreboom op weg gaan, in datzelfde vertrouwen, gedragen door God. Na de dienst was er nog tijd voor een informeel afscheid, met toespraken namens gemeente, kerkenraad en jeugdraad. Ook werden er cadeaus aangeboden. De gemeente heeft duidelijk laten zien dat ze deze 5 jaar gewaardeerd hebben. Tijdens een orgelimprovisatie van Martin Zonneberg, kwam de rest van de kerkenraad de kerk binnen, om op ruime afstand van elkaar in de banken plaats te nemen en de zegenbede ‘Ga met God’ toe te zingen. Een ontroerend en mooi moment. Buiten wachtte er nog een verrassing, waar zelfs de kerkenraad niets van wist. De familie Sparreboom werd, weliswaar op afstand, uitgezwaaid door een aantal gemeenteleden. Zo werd het toch nog een afscheid om niet te vergeten. We wensen de familie Sparreboom gezegende tijden toe in Nieuwerkerk en we hopen dat hij ook daar de gemeente tot zegen mag zijn.