Afscheid nevendienst 8 juli 2018

Afgelopen zondagmorgen 8 juli namen veertien kinderen uit groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Een mooie vernieuwing was dat de kinderen de zegen meekregen en elk een speciaal voor hen uitgezochte bijbeltekst. Hopelijk gaat die je leven lang met jullie mee. Hieronder nog even de teksten die de commissie voor jullie heeft uitgezocht:
– Efa Brinkman:
‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Filippenzen 4: 6-7);
– Julius Gort:
‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog’ (Psalm 32: 8);
– Lotte van Heteren:
‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’ (Johannes 14: 6);
– Puck Hogendoorn:
‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood’ (Psalm 46: 2);
– Rowan de Jong:
‘Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid’ (1 Kronieken 16: 11);
– Rozemarijn Koorevaar:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht’ (Marcus 12: 30);
– Roos Korevaar:
‘Wie op Hem vertrouwen, omringt Hij met liefde’ (Psalm 32: 10);
– Jort Kraaijeveld:
‘Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw’ (Psalm 103: 8);
– Tessa van Oord:
‘Groot is de Heer, hem kom alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden’ (Psalm 145: 3);
– David Schippers:
‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’ (Psalm 118: 24);
– Andries Stierman:
‘Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan’ Psalm 25: 4);
– Lennart Vink:
‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd’ (Filippenzen 4: 4);
– Tamar van der Vlist:
‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je waardering ondervinden’ (Spreuken 3: 3-4);
– Boaz van der Vlist:
‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja, alle volken om jou te behouden’ (Jesaja 43: 4).