Ambtsdragers benoemingen wijk 2

Br. Romano van den Dool heeft bedankt voor zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester. Wij vragen u om met hem (en zijn gezin) mee te bidden om rust op deze beslissing en ook de invulling van de resterende kerkenraadsvacatures (twee in wijk 1 en vier in wijk 2) in uw gebed mee te nemen.