Belijdenis

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest mensen in vuur en vlam zet. Petrus staat op de eerste Pinksterdag op als getuige van Jezus Christus. Tot op de dag van vandaag zet de Heilige Geest mensen in beweging. Misschien is het komende seizoen dan ook wel het moment om in beweging te komen en op te staan, je geloof te belijden en uit te spreken dat je Jezus wilt volgen in je leven. Met alle vragen die daarbij horen. Graag wil ik jongeren en ouderen uitnodigen om te overwegen je/uw doop te beamen en geloofsvertrouwen uit te spreken. Wie nog niet als kind is gedoopt, is eveneens hartelijk welkom. Wellicht ontving jij/u via de blokouderling, van ds. J.W. Sparreboom of uit de kerk al een folder met informatie. Op maandagavond 17 juni is er vanaf 20.00 uur een informatieve kennismakingsbijeenkomst in de Maranathakerk. Ds. J.W. Sparreboom hoopt velen te ontmoeten. Van harte welkom.