Benoeming ouderling wijk 1

De kerkenraad heeft in de ouderling vacature van John van der Zouwen benoemd
broeder Paul Passchier, de Horst 84. Tot onze vreugde heeft hij besloten deze benoeming te aanvaarden. U hebt tot vrijdagmiddag 20 maart de tijd om eventuele bezwaren tegen de belijdenis en wandel van deze broeder in te dienen bij de scriba, br. Pieter Vlot, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend. Wanneer er geen bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging van broeder Passchier plaatsvinden in de avonddienst van D.V. zondag 22 maart in de Maranathakerk. We zijn erg blij dat de kerkenraad met de komst van broeder Passchier weer voltallig is.