Benoeming Ria Mudde-Struijk tot ouderling wijk 2

Benoeming
Nu geen bezwaren zijn ingekomen kan mw. A. (Ria) Mudde-Struijk in een komende dienst bevestigd worden in het ambt. Als kerkenraad heten we haar van harte welkom in ons midden en zijn we dankbaar dat we weer voltallig zijn. Dat deel van de gemeente, blok 1, heeft weer een verantwoordelijk ouderling die het werk weer oppakt. We bidden haar toe dat zij met vreugde zal mogen arbeiden in de wijngaard.