Beroep Ds. Gerling

De teleurstelling was groot toen afgelopen vrijdagmorgen duidelijk werd dat ds. Gerling het beroep naar Sliedrecht niet kon aannemen. Er zijn goede contacten geweest met ds. en mw. Gerling in de bijzondere dienst op de Heilig Avondmaalszondag en de donderdag erna toen zij nogmaals naar Sliedrecht kwamen om verder kennis te maken. Ds. Gerling en zijn gezin hebben de vele kaarten, e-mails, en andere berichten vanuit de gemeente zeer gewaardeerd. De weg van de Heere is echter anders dan de weg die wij als mensen graag zouden zien. We moeten dan ook op de Heere blijven vertrouwen en geduld oefenen (denk ook nog even aan de preek van afgelopen zondagavond), en wachten wat Hij zal doen. De Heere weet namelijk al lang wie Hij tot Zijn dienaar wil maken in Sliedrecht. In dat vertrouwen is de beroepingscommissie deze week weer bij elkaar geweest om het beroepingswerk voort te zetten. Graag bevelen wij het werk van de beroepingscommissie in uw voorbede aan: het gebed is immers onmisbaar in dit belangrijke werk.