Beroepingswerk wijk 3

Enige weken geleden heeft de beroepingscommissie, uit de groslijst met namen van beroepbare predikanten, een drietal mogelijke kandidaten ter goedkeuring voorgelegd aan de wijkkerkenraad.

In een zitting van de beide wijkkerkenraden is daarna door de beroepingscommissie uit dit drietal, één kandidaat voor beroeping voorgedragen. In een gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de wijken 3 en 4 is door de kerkenraad van wijkgemeente 3 vervolgens ingestemd met dit voornemen.

Het is daarom dat op D.V. zondagmorgen 27 setember de beoogde kandidaat officieel zal worden gehoord.

In een gezamenlijke kerkenraadsvergadering op woensdag 30 september a.s., zal na bespreking van het gespreksverslag en de preek, wijkkerkenraad 3 door stemming een beslissing nemen tot beroeping.

Is de uitslag positief, dan wordt nog dezelfde avond ook het oordeel van de Algemene Kerkenraad gevraagd over het voorgenomen beroep. Is ook dat positief, dan wordt de kandidaat geïnformeerd en met hem een datum afgesproken waarop het voorgenomen beroep tegelijk wordt afgekondigd.

De beroepingscommissie is blij u te mogen berichten dat een beroeping, naar het zich laat aanzien, dichtbij is. Tegelijk realiseren we onze afhankelijkheid van Gods zegen op het werk. Wij bevelen het beroepingswerk daarom sterk aan in uw voorbede.