Bevestigingsdienst en afscheid ambtsdragers wijk 1 en 2

In de morgendienst van D.V. 4 mei in de Maranathakerk zal br. J. van der Kolk uit Bleskensgraaf worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester van wijk 1. Ook zullen er in dezelfde dienst enige ambtsdragers van wijk 2 bevestigd worden.
In die dienst wordt ook afscheid genomen van hen wier vacature is vervuld. Nadere berichtgeving volgt.