Bij de diensten op Biddag: een terugblik

We kunnen terugzien op een aansprekende en zeer goed bezochte kinderbiddagdienst, die geleid werd door ds. Van der Linden uit Waalwijk. Het thema was “Altijd dichtbij”. Een mooie dienst waarin een aantal kinderen van de kindernevendienst “deskundige” medewerking verleenden. Ook het kinderkoor Wereldwijs maakte de dienst tot een feest met verfrissende liedjes en groot enthousiasme. Mooie gebeden werden uitgesproken door de kinderen, waarbij één voor één zeven kaarsen werden aangestoken. De echte waarde van gebed kwam daarin duidelijk naar voren en samengevat in het gezamenlijke “Onze Vader”.
Woensdagavond was de biddagdienst voor onze wijk en deze werd geleid door ds. Riemersma. Geef mij armoede (opdat ik niet stele) noch rijkdom (Adieu God), voed mij met het brood mij toebedeeld. Het gebed van Agur, het gebed van Jezus, is ons gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood, voor elke dag genoeg. Hij is het brood des levens, voor ons gebroken om voor ons de verzoening mogelijk te maken. Wat een liefde, genade en grootheid. Om ons rijk te maken en recht tegenover God te kunnen staan. Als zijn kinderen vol vertrouwen en ontvankelijk voor Zijn stem. Jezus Christus die we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid.