Bijbelmarathon in de Grote Kerk

Bijbelmarathon in de Grote Kerk

Vorig jaar verscheen een bijzondere uitgave van de Bijbel: de Roodletterbijbel! In deze uitgave van ‘Het Boek’ zijn de uitspraken van God en Jezus rood gedrukt. De rest van de tekst is zwart. Daardoor vallen de eigen woorden van de Heer extra op! Ook zijn er meer tussenkopjes toegevoegd om de tekst beter leesbaar te maken. Hierdoor is deze Bijbel bij uitstek geschikt voor evangelisatie. Ook krijg je soms een heel nieuwe kijk op een bekend bijbelgedeelte.
Vrijdag 25 januari om 16.00 uur wordt in de Grote Kerk de Roodletterbijbel gepresenteerd. Dit zal gebeuren door Paul Abspoel van Uitgeverij Jongbloed en ds. G.J. Mink, die aan deze uitgave heeft meegewerkt. Muzikale bijdragen worden door o.a. Arjan Versluis verzorgd.
Om bekendheid te geven aan deze Bijbel willen we op de dag van de presentatie
een mini-bijbelleesmarathon organiseren. ’s Middags is er een programma voor schoolkinderen.
Na de boekpresentatie en het daaropvolgend ‘drankje en hapje’ start de avondsessie.
Graag nodigen we belangstellenden uit met de leesmarathon mee te doen. Via onderstaande link kunt u zich opgeven. We willen graag per lezing twee personen
indelen zodat het duidelijk wordt welke teksten door God en Jezus zijn gesproken.
We nodigen catechesegroepen, Bijbelkringen, zondagavondgroepen, kerkenraden, verenigingen en clubwerk uit om hieraan mee te doen. Wanneer uw groep minimaal
een half uur invult, ontvangt u een Roodletterbijbel voor gebruik bij kring, groep of
club waarmee u heeft deelgenomen.
Ook individuele deelnemers mogen meedoen voor telkens 10 minuten. Graag zelfs.
U kunt zich vanaf nu opgeven via www.hervormdsliedrecht.nl/bijbelmarathon.
U krijgt zo spoedig mogelijk bericht wanneer u bent ingedeeld.
De Grote Kerk is de hele tijd vrij toegankelijk voor publiek.
Voor meer informatie kunt u mailen naar bijbelmarathonsliedrecht@gmail.com.