Bijeenkomst met predikanten Egypte

Als zendingscommissie kijken we terug op een inspirerende avond op 22 januari jl. met de tien Egyptische predikanten, die op uitnodiging van de GZB in Nederland zijn.  De culturele stamppotmaaltijd (boerenkool, hutspot en zuurkool) was voor sommige Egyptische broeders even wennen, maar werd met wat uitleg erbij zeer gewaardeerd. Na de opening begon Jacco met de vraag aan de Nederlanders en Egyptenaren ‘weten we zelf wat de kleuren van onze eigen vlag betekenen?’ Het ijs was gelijk gebroken! Er ontstond een open sfeer van informeren en wederzijds leren. Eigenlijk was de avond te kort, er was nog genoeg stof om over na te denken en te discussiëren.

Het was goed om de rijke geschiedenis van het kerkelijk leven van Sliedrecht te delen en wederzijds te horen waar de kerk in Egypte staat en mee te maken krijgt. Voor de kerk in Egypte zijn vergeving en gerechtigheid (recht doen) belangrijke thema’s, juist hierin kan de Egyptische kerk een verschil maken en een voorbeeldfunctie nemen. Waar onrecht is aangedaan vergeving schenken, dwingt respect af vooral ook bij moslimbroeders en -zusters.

De predikanten deelden hun waardering voor de steun via de GZB aan Willem Jan. Ze waarderen hem zeer  als hun docent en mede dankzij de financiële steun was hun opleiding mogelijk. Dit motiveert om de financiële steun voort te zetten door het zichtbare resultaat te zien.