Bloemenfonds

Onze gemeenteleden zijn telkens weer blij verrast als zij de bloemen ontvangen en mede namens hen heel hartelijk bedankt! Wilt u een (zeer nodige) gift overmaken dan graag naar NL13RABO0170209601 t.n.v. Bloemenfonds Herv. Gem. Sliedrecht.

Een hartelijke groet,
Joke van Krugten-Noordermeer