Pastoraal assistente wijk 2

Nadat de heer Jan van der Kraan, na vele jaren trouwe dienst, zijn taak neerlegde, werd door de kerkenraad gezocht naar een pastoraal assistent(e) om dit stukje gemeentewerk, met name voor de Thorbeckehof en Thorbeckelaan 81 t/m 119, over te nemen. We vonden deze in de persoon van mw. Jannie van den Dool-Boogaard, Grevelingenlaan 44, 3363 CA, tel. 418833. Noteert u dit in De Wegwijzer. We zijn verheugd dat zij bereid is deze taak op zich te nemen. We heten haar hartelijk welkom in ons midden en zullen de gelofte van geheimhouding afnemen in de eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad op 13 januari. Dat ook haar arbeid in de wijngaard tot zegen voor de gemeente en haarzelf mag zijn is ons gebed.