Collecte rond het Heilig Avondmaal

De doelcollecte rond het Heilig Avondmaal van Goede Vrijdag 19 april zal in het teken staan van Wereldwijde Voedselhulp. De opbrengst van de collecte zal door Kerk in Actie worden besteed voor het terugdringen van acute honger in meerdere arme landen. Niet lang geleden mochten wij u vragen de slachtoffers in Mozambique te helpen (dank voor uw steun!), nu opnieuw uw aandacht voor medemensen (o.a. in Afrika) in nood. In Ethiopië zijn meer dan 375.000 kinderen acuut in levensgevaar door honger. Door de jarenlange extreme droogte staan waterbronnen leeg en mislukken oogsten. Miljoenen mensen worden bedreigd met de hongerdood, omdat voedselvoorraden op raken en de voedselprijzen stijgen. Wereldwijd lijden 820 miljoen mensen honger. Jaarlijks sterven 3 miljoen kinderen aan ondervoeding. 2 miljard mensen, vooral vrouwen en kinderen, krijgen te weinig vitaminen en mineralen binnen. Kerken bieden over de hele wereld mensen toegang tot voedsel. Bijvoorbeeld door de voedselproductie te verbeteren, door te zorgen voor gezond eten en door mensen beter voor te bereiden op periodes van ernstige voedseltekorten. Met de hulp van Kerk in Actie bieden lokale kerken hulp aan kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. De belangrijkste doelen zijn honger tegengaan, ondervoeding behandelen en zorgen voor toegang tot veilig drinkwater. Bovendien worden mensen ondersteund om de voedselproductie en -opslag te verbeteren, om gezond en gevarieerd te eten en om beter voorbereid te zijn op periodes van ernstige voedseltekorten. Wie een gift wil overmaken kan dat doen naar NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Voedselhulp Kerk in Actie. Rond het Heilig Avondmaal en met Pasen mogen wij deelgenoot zijn van Gods genade voor ons. Laten wij ook delen en helpen om medemensen wereldwijd van voedsel te voorzien. Dankt, geeft en bidt u ?

Namens de diaconie, Huib Visser.