Corona en kringwerk

Vanwege de coronamaatregelen kunnen helaas de bijeenkomsten van de grote Bijbelkring, de lidmatenkring en de belijdeniscatechisatie deze maand geen doorgang vinden. De huiscatechese gaat online door. Via de app-groepen houden de huiscatecheten met hun catechisanten contact.

Ds. G.J. Mink