Corona

Ook in Sliedrecht is het aantal coronabesmettingen fors opgelopen. Dat heeft weer gevolgen gehad voor de maatregelen die de regering in Nederland heeft genomen.
Ook gevolgen voor ons in de persoonlijke sfeer. Ook gevolgen voor ons in de kerkelijke sfeer.
Op het moment van dit schrijven heeft de Algemene Kerkenraad nog geen advies van
de commissie anderhalvemeterkerk binnen, die zich baseert op de richtlijnen van het
CIO en het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk. Dat er ook voor ons
als gemeente aanscherpingen zullen zijn, lijkt onontkoombaar. Houd u de website en ‘Kerkklets’ in de gaten.
Maar corona heeft niet alleen betekenis voor de samenleving en voor de kerk, primair natuurlijk voor hen die met dit virus besmet raakten. We gedenken jullie in onze gebeden en hopen, met jullie, dat de gevolgen niet ernstig zullen zijn, zodat opname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis, laat staan op de Intensive Care, niet nodig zal blijken
te zijn.