Dabar

Al ruim 50 jaar is Dabar bezig in de Alblasserwaard met het runnen van campingwerk op camping De Put. Daar is door verandering van eigenaar een einde aan gekomen. Vorig jaar is vanuit de interkerkelijke commissie die zich bezighield met dit werk een nieuwe variant hierop gevonden nl: de pop-up camping.
Vier weken lang staat er op het terrein van boer Evert de Kluiver in Oud-Alblas een minicamping: Pop-upcamping Alblashoeve. Deze camping is voor gezinnen met een minimum aan inkomen die de afgelopen drie jaar niet met vakantie zijn geweest.
Verblijf is gratis en de koelkast is gevuld. De pop-upcamping wordt gerund door Dabar vrijwilligers en door de plaatselijke commissie.
De kloof tussen rijk en arm neemt toe in Nederland. Ongeveer 1 miljoen burgers in Nederland moeten rondkomen van een inkomen op of iets boven het sociaal minimum. De meesten leven in (langdurige) armoede en slagen er niet (meer) in om hun hoofd financieel boven water te houden. Voor gezinnen met kinderen is het moeilijk om te participeren in de samenleving.
Dit doet iets met je mens-zijn, met je eigenwaarde.
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zijn nauw met elkaar
verbonden. Jezus viel op doordat Hij oog had voor mensen aan de randen van de samenleving. Door de pop-upcamping willen we gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in deze wereld. Ons verlangen is dat hierdoor mensen Christus leren kennen en Hem gaan volgen.
Voor dit werk zijn wij nog op zoek naar jongeren, de Dabar Vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.
Informatie: https://www.izb.nl/dabar/camping/48632.