Doelcollecte Werelddiaconaat DV Zondag 13 oktober: Hulp aan Boerengezinnen in Oeganda

Met Kerk in Actie steunen wij de Anglicaanse Kerk van Oeganda welke op haar beurt 480 boerengezinnen stimuleert om hun krachten bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

  • energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen;
  • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen;
  • samen bomen planten om erosie te voorkomen;
  • hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten;
  • over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen;
  • boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen;
  • spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen.

Wie een gift wil overmaken kan dat doen naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Hulp Boerengezinnen Oeganda. Met kennisoverdracht en uw gebed mogen wij onze naasten helpen op plaatsen op aarde waar het verbouwen van voedsel aan (door ons veroorzaakte) klimaatveranderingen onderhevig is.

Namens de diaconie, Huib Visser