Druppel op de gloeiende plaat?

In deze zomerse periode moest ik denken aan bovenstaande tekst. Het is bijna augustus en de zon zorgt voor hoge temperaturen. Dan is het beeld van de gloeiende plaat en de druppel die dan direct verdampt met het sissende geluid, goed in te beelden. Als het gaat om hulpverlening/financiële ondersteuning hoor je wel eens de opmerking dat dit geen/weinig zin heeft. Bovenstaande tekst wordt dan vaak aangehaald. Tijdens de dag die we enige weken terug als kerkenraden hebben gehad, in het  kader van discipelschap, hoorde ik daar van één van de sprekers de volgende reactie op de titel van dit stukje. Een druppel op een gloeiende plaat, kun je ook zien als een zaadje dat gezaaid wordt en dat uit kan groeien tot iets moois. Goed om met u te delen zo vlak voor de oogstmaand augustus. Daarom de oproep toch vooral zaadjes te (blijven) zaaien als dit binnen uw mogelijkheden ligt. Dan zal er hier of elders op de wereld waar de nood hoog is, iets moois kunnen groeien tot eer van onze God! In Mattheüs 25: 40 lezen we immers; “Ik verzeker u: al wat u gedaan hebt voor één van Mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor Mij gedaan!”

Met een hartelijke groet,
Arjan den Otter; secretaris college van diakenen