Een eenvoudig gebed

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Filippenzen 4: 6, 7).
Net als Jezus moedigt Paulus zijn gemeenteleden aan zich over niets bezorgd te maken. We weten allemaal uit ervaring dat het makkelijker gezegd is dan gedaan.. Of toch niet? Paulus geeft ons daadwerkelijk iets in handen: ‘Vraag God wat u nodig hebt’.
Wanneer wij ons zorgen maken of wanneer er werkelijk zorgen zijn, kunnen we ze kwijt. Paulus maakt bidden niet ingewikkeld. Het is heel concreet en direct. ‘Concreet’ omdat we uitgenodigd worden onze zorgen te benoemen, en uit te spreken wat we nodig hebben of verlangen. ‘Direct’ in de zin dat we dat mogen adresseren aan God, die ons kent en draagt. Bidden heeft niet te maken met lange verhalen of ingewikkelde zinnen. Het is eenvoudig: in stilte of hardop kunnen we onze zorgen op het goede adres brengen.
‘En dank Hem in al uw gebeden’ is er in één adem aan toegevoegd. Vergeet niet te danken. Benoem ook het goede. Heb er oog voor, en weet tot wie je je dank richten kunt. Alles mag er zijn. Essentieel is dat je ook oog hebt voor wat je al ontvangen hebt aan goeds. ‘Tel uw zegeningen’, zegt dan een bekend lied. ‘En je ziet Gods liefde dan door alles heen’.
Ook al bevind je je soms in kritieke omstandigheden, kijk omhoog, wees stil, en weet dat Hij er is. Vrede mag je deel worden, de vrede van God die alle verstand te boven gaat.
(bron: Dankbaar / Petrus).