Groeiplan

Bij deze geven we een update over het Groeiplan. Vorig jaar zijn wij begonnen met nadenken en praten over het jeugdwerk in onze gemeente. Op basis van die gesprekken hebben we een visie, missie en doelstellingen opgesteld. Die hebben we voorgelegd aan gemeenteleden die betrokken zijn bij het jeugdwerk.
Vorige week hebben we op basis van hun feedback de visie, missie en doelstellingen verbeterd. Het Groeiplan is nu natuurlijk nog niet klaar! Op 6 februari hopen wij zoveel mogelijk mensen te ontmoeten die betrokken zijn bij het jeugdwerk om het plan concreter te maken. Zij zullen ook in gesprek gaan over het Groeiplan met de jongeren van onze gemeente.
Later volgt nog een gesprek met alle gemeenteleden en een gesprek met de jeugdraad.
Wij zullen u hier later verder over informeren.