Groet en zegen: goede woorden

In een interview n.a.v. zijn boek Dialoog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten spreekt
ds. Kees van Ekris over het belang van goede woorden. Zijn boek gaat over de prediking, maar terloops legt hij in een bijzin een link naar andere aspecten van de eredienst, zoals
de zegen.
Heel wat mensen horen de hele week vloeken over zich uitgesproken.
Jij bent lelijk, jij bent dom, slecht, gehandicapt. Wacht eens even, zegt de predikant dan,
wat ze ook allemaal hebben gezegd, je bent een kind van God. Er is genade voor jou.’

Die genadige, goede woorden klinken zowel aan het begin van de dienst (groet) als aan
het einde (zegen). Gods goede woorden over ons leven omvatten de eredienst aan Hem, waarin ook nog allerlei andere (hopelijk goede) woorden worden gelezen, gezongen, gebeden en gesproken.
Misschien zijn er deze week ook in jouw of uw leven slechte woorden gesproken over je. Woorden die je pijn hebben gedaan, je aan het wankelen hebben gebracht. Weet je zondag welkom om te luisteren naar Gods goede woorden over jou en je leven.

Een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen, ds. Michiel Vastenhout