Het gevaarlijkste geloof

Vorige week vrijdag was ds. G.J. Mink in Amsterdam aanwezig bij het uitspreken van de rede waarmee prof. dr. Maarten Wisse het ambt van hoogleraar dogmatiek aan onze Protestantse Theologische Universiteit aanvaardde.
Hij sprak over het gevaarlijkste geloof van allemaal. Dan moeten we niet denken aan islamitisch terrorisme of iets dergelijks. Hij noemt het christelijk geloof, met name de protestantse variant ervan, zeer gevaarlijk. Zondaren worden namelijk vrijgesproken.
De gerechtigheid van Christus wordt hun toegerekend. Genade lijkt zo oneerlijk, als moordenaars, als terroristen die kunnen verkrijgen. Is dit niet gevaarlijk? Want betekent
dit dan dat het niet uitmaakt hoe je leeft? Maakt deze leer geen zorgeloze mensen? De
taak van de dogmatiek is kritische vragen stellen, te verhelderen, de weg te wijzen,
opdat ook de gerechtigheid wordt bevorderd. Graag feliciteren we de nieuwe hoogleraar en wensen hem Gods zegen toe. Dat door zijn werk onze kerk mag worden gediend en Gods Naam verheerlijkt.