‘Hoe lang is dat busje niet geleegd?’

Dat was de uitspraak van een van de jongeren op zondagavond 4 december in de Grote Kerk. Vol verbazing stonden we te kijken naar de inhoud van het zendingsbusje bij een zijuitgang. Ondanks dat er geen zijdeur open was geweest, hebben we voor de zekerheid toch de busjes maar gecontroleerd.
En daar lag het: een briefje van 5 gulden (uitgiftedatum 1966), centen, dubbeltjes enz. met als vroegste datum 1948 en zelfs wat buitenlands geld met de recorddatum 1925! Begrijpelijke reactie dus.
Direct moest ik terugdenken aan het krantenberichtje uit De Merwebode van 22 juni 1892. Tussen alle gewone munten als halve en hele centen, kluiten, stuivers enz. werd een gouden tientje(!) gevonden. Dit was zo bijzonder dat het door de diakenen zelfs in de krant werd gezet! Dat gaan we nu niet doen, maar het is wel leuk om het op de website te melden. Voor de duidelijkheid: de omgerekende waarde is overgemaakt naar de zendingscommissie.