Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting 2013

Binnenkort zullen de aangiftes 2013 voor de inkomstenbelasting weer moeten worden ingevuld. De Diaconie is bereid om u daarin bij te staan. Dat geldt ook voor het invullen van formulieren om toeslagen aan te vragen. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dat melden bij de secretaris van de diaconie, de heer A. den Otter, telefoon 422645 of per e-mail: diaconie@hervormdsliedrecht.nl. Wilt u bij een aanmelding per e-mail niet vergeten uw telefoonnummer te vermelden?
Vervolgens zal met u contact worden opgenomen en een afspraak worden gemaakt.