Jeugddiaconie: Werkvakanties

Misschien hebben jullie al nagedacht over de komende zomervakantie. Dat doen wij als jeugddiaconie en als zendingscommissie namelijk ook. Daarom is dit een goed moment om jullie te laten weten dat je in de komende zomervakantie ook weer voor je naaste het verschil kunt gaan maken, door te helpen bij diaconale, missionaire of DABAR-activiteiten in binnen- of buitenland.

Er zijn verschillende (christelijke) organisaties waar jij jezelf kunt aanmelden om mee te gaan met een werkvakantie. Binnenkort verschijnt een flyer met tips voor te kiezen organisaties. Graag dagen we jou uit om na te denken of jij een deel van je vakantie wilt besteden om op verschillende manieren onze naasten te helpen.
Een soortgelijke actie als Grenzeloos zal, bij voldoende belangstelling, ook dit jaar weer gestalte krijgen. Deze actie heeft als doel betrokkenheid te stimuleren, voorlichting aan de gemeente te geven en geldwerving op gang te brengen voor de diverse project waaraan je kunt deelnemen. Voor eind maart willen wij graag weten wie er aan deel wil nemen.
Als je deelnemers van voorgaande jaren wilt spreken? Vraag het ons gerust en wij verwijzen je naar hen door.
Hartelijke groet en Gods zegen namens de zendingscommissie en jeugddiaconie.

zendingscommissie, joellawestland@live.nl
Wout van Tilburg, w.tilburg2@chello.nl
Gert Bakker, gert.hilda.bakker@solcon.nl
Voor meer informatie over werkvakanties kan je de volgende sites bezoeken:
http://www.gainhelpt.nu
http://www.hulpoosteuropa.nl
http://www.worldservants.nl
http://www.be-more.nl
http://www.nacmu.org
http://www.gipsymission.nl
http://www.livingstonereizen.nl/

Met vriendelijke groet, Gert Bakker (06-51317946)