Kerk en Corona

Algemene Kerkenraad

In navolging van de persbijeenkomst van 12 november jl. brengen wij u, na overleg en op advies van de werkgroep Kerkzijn op anderhalve meter, op de hoogte van de herinvoering van een aantal maatregelen in de Grote Kerk en Maranathakerk.

Afstand houden.

De onderlinge afstand van 1,5 meter  is weer ingevoerd voor, tijdens en na de kerkdiensten.

Dit betekent dat er minder mensen de kerkdiensten kunnen bezoeken.

Reserveren.

U kunt voor het bijwonen van een kerkdienst een plaats reserveren via het reserveringssysteem. Dit geldt zowel voor de ochtend- als de avonddiensten.

Mondkapje

Bij het verplaatsen binnen de kerk, dus bij binnenkomst en bij het weggaan is het dragen van een mondkapje verplicht.

Looproutes

Volg de looproutes in de kerk. De coördinatoren zullen u een plek wijzen waar u kunt gaan zitten. Sluit met gepaste afstand aan op uw voorganger. U wordt gevraagd uw jas aan te houden en mee te nemen naar uw zitplaats en het aantal verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.

Ventilatie

We doen zoveel mogelijk aan ventilatie. Naast de mechanische ventilatie staan de deuren op een kier.

Basismaatregelen.

De basismaatregelen blijven gelden en wij vragen u dringend om ook zelf uw verantwoordelijkheid te nemen. Kom niet naar de kerk bij klachten en neem de hygiëneregels goed in acht.

Andere activiteiten

Deze kunnen doorgaan met inachtneming van de basismaatregelen:

-boven de 18 jaar anderhalve meter afstand houden.

-activiteiten thuis met maximaal 4 bezoekers.

–zoveel mogelijk digitaal vergaderen in plaats van fysiek.

Protocollen

De aangepaste protocollen staan op de website, en kunt u hier vinden.

Hoe lang gelden de maatregelen.

De maatregelen gelden in ieder geval voor de maand november en afhankelijk van de ontwikkelingen mogelijk voor langere tijd. Bij wijzigingen wordt u op de hoogte gehouden. In overleg met genoemde werkgroep onderzoeken wij hoe wij het kerkelijk leven gaan inrichten in de komende periode.