Koninklijk onderscheiden

Vanwege verdiensten op velerlei terrein is op dinsdag 26 april broeder  Ronald van der Velde koninklijk onderscheiden. Hij werd lid in de orde van Oranje-Nassau.
Hier noemen we met name het feit dat hij twaalf jaar lang ouderling-kerkrentmeester geweest is in onze gemeente.
Uit dien hoofde was hem met name de zorg voor de pastorieën toevertrouwd. Zeer heeft hij zich ook voor de beide ‘confessionele’ ingezet.
Een hartelijke gelukwens namens onze gemeente is dan ook zeker op zijn plaats!