Lezingen over Gewone Catechismus online beschikbaar

Lezingen over Gewone Catechismus online beschikbaar
Alle teksten van een lezingenreeks over de Gewone Catechismus (2019) zijn gratis te downloaden op de site www.izb.nl/areopagus

‘Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft…’ Zo begint het eerste antwoord in de Gewone Catechismus, geschreven door drie theologen, Arnold Huijgen, Theo Pleizier en Dolf te Velde. In 100 vragen en antwoorden maken ze de kern van het christelijk geloof toegankelijk voor mensen van vandaag.
Voor ds. Gertjan Glismeijer, predikant van de hervormde gemeente in Nieuwegein-Vreeswijk, was de publicatie aanleiding om een lezingenserie te organiseren, met medewerking van de drie auteurs en een kring theologen onder wie Maarten Wisse, Wim Dekker, Paul Visser, Willem Maarten Dekker en John van Eck. Ze becommentariëren (soms kritisch) elk een onderdeel van de Gewone Catechismus.
Die lezingen zijn nu gratis online beschikbaar; elke bijdrage is voorzien van vragen waardoor het materiaal ook geschikt is voor gesprekskringen en kerkenraden.
Desgewenst is voor € 10,- een reader met alle lezingen verkrijgbaar.