Ministry gebed

Ministry gebed

In het vorig jaar vastgestelde beleidsplan van de wijken 1 en 2 is verwoord dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist (Jacobus 5: 16). In dat licht hebben we als kerkenraden besloten om, naast de mogelijkheden die er al zijn, meer met gebed aan de slag te gaan in de gemeente. Voorbede voor elkaar is enorm belangrijk. Daarom komen er gebedsteams die met u en jou willen bidden. Voorlopig wordt dit alleen in de avonddiensten in de Maranathakerk gedaan. Na de zegen zal het gebedsteam voor de schuifwand van de kleine zaal staan. Het team bestaat uit 2 personen die met en voor u/jou bidden. Waarom deze gebedsteams: we zijn geïnspireerd door het verhaal van de 4 vrienden die hun verlamde vriend aan de voeten van Jezus brengen. Dat is een mooi beeld van voorbede voor iemand doen. Hem of haar aan de voeten van Jezus leggen. Waar kan om gebeden worden? Heel veel: iets waar je tegen opziet, iets waar je mee zit, een ziekte die je hebt, een last waar je mee zit, maar ook vreugde en verdriet kan met elkaar bij God gebracht worden. Waarom met elkaar? Het is goed om de dingen samen voor God uit te spreken. Je naam voor God te horen noemen, door die ander. Dat is gemeente zijn, samen te staan voor en te komen bij God onze Vader.