Na de vakantie

Afgelopen maandag heeft ds. G.J. Mink het stokje weer overgenomen van onze onvolprezen scriba, die hij hartelijk dankt voor de coördinatie in de afgelopen periode en de verzorging van het Kerkblad.
Graag wenst hij haar en haar man Jan een fijne vakantie toe.
Als je eens elders naar de kerk gaat, krijg je soms bijzondere teksten onder ogen.
Een ervan neemt hij hier graag – ter overdenking – over!

Beste bezoeker… Welkom in dit huis!

Want:
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok zit.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis.
Hier ben je verwacht, zoals je bent.

Want:
Zo dikwijls heeft God naar je gezocht.
Zo dikwijls heeft Hij op je gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
Sta eens even stil.
Bewonder de schoonheid van deze kerk,
de rust.
Adem het 130-jarig verleden van dit huis.
Je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen.
Word eens even stil.
Want in de stilte hoor je
de echo van Gods Woord.
Ga eens even zitten.
Hol ook hier niet jezelf voorbij.
Vouw je handen.
Open je hart.
BID!
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt,
omdat je pijn hebt,
ga dan maar naar je eigen huis,
met de groet:
‘Vrede van God en alle goeds’!