Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Openstelling Grote Kerk

Zoals in het vorige Kerkblad is vermeld, wijzigt de openstelling van de Grote Kerk niet. Iedere dag bent u welkom tussen 19.00 en 19.45 uur, behalve op zondag. De openstelling blijkt te voorzien in een behoefte, zeker nu de strenge coronamaatregelen maar blijven aanhouden. De behoefte om even stil te zijn, uit de Bijbel te lezen, een ontmoeting of een praatje te maken. Het kan allemaal. Er gebeuren ook mooie en wonderlijke dingen. Contacten die worden gelegd en een vervolg krijgen. Soms komt een gezin binnenwandelen dat nog nooit een kerk van binnen heeft gezien. Neem een kijkje in het gastenboek. Dat zegt genoeg.
Wij vragen dit stukje kerkenwerk in uw gebed een plek te geven. Wij gaan de winter tegemoet en een kerkdienst bijwonen blijft beperkt, maar in de kerk zelf krijgt u van ons (een groep van meer dan 30 vrijwilligers) een hartelijk welkom.
Gillian Gort, 0644989173; Zeger Brinkman, 0612374389; Theo den Braanker, 0650039750.

Huis van de Kerk
Vorige week hebben wij u via een kerkbladbericht op de hoogte gesteld van het feit dat we als kerkelijke gemeente een stuk grond hebben gekocht van de gemeente Sliedrecht. Bij het bericht was een afbeelding geplaatst die wellicht niet goed was te zien vanwege het formaat. Daarom hierbij nogmaals de afbeelding waarop is aangegeven welke grond is aangekocht.
Zondag was Bert Sekeris, voorzitter van de Regiecommissie Huis van de Kerk, te gast bij KerkKlets. Tijdens een gesprek na de dienst heeft Bert uitleg gegeven over de gang van zaken die hebben geleid tot de aankoop van dit stukje grond. Vervolgens heeft Bert ook duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden en kansen zijn met dit stukje grond.
We verwijzen daarom graag naar dit gesprek. Zoek op YouTube naar: ‘KerkKlets 15 november’ en schuif dan naar 2:06:20.
Mocht u meer informatie willen of een bijdrage willen leveren aan een van de werkgroepen, stuur dan een e-mail naar hvdk@hervormdsliedrecht.nl of neem contact
op met Bert Sekeris, 0647878047.
Regiecommissie Huis van de Kerk