Nieuws van de C.H.R. (185)

In memoriam
Op 10 april overleed op 66-jarige leeftijd de Hongaarse predikant Kiss Mihály. Hij was één van onze eerste contacten in Hongarije. Vanaf 1983 ondersteunden wij het predikantsgezin en zijn gemeente Vasad. Toen we met hen in contact kwamen – nog in de harde communistische tijd – hadden Mihály en Erzsébet een jong gezin. Ze waren beiden al ziek, Mihály was o.a. hart- en rugpatiënt. Alle jaren door hebben we ons erover verwonderd wat hij met zijn zieke lichaam presteerde. De kerk stond jarenlang op instorten en moest worden afgebroken en weer worden opgebouwd. Ook onze gemeente heeft (financieel) bij de bouw geholpen. O.a. is de torenspits bekleed met hier in Holland gekocht koper. Een prachtig gebouw! Het staat nog steeds te schitteren. Erzsébet heeft tientallen jaren met haar zieke lichaam godsdienstonderwijs op een aantal basisscholen gegeven. Het geheim van hun leven was de innige verbondenheid met hun Heere en Heiland. Voor ons besef hadden ze niet geloof, maar wáren ze geloof. Meerdere Sliedrechters die er de nacht doorbrachten zullen dat onderschrijven. Van de zeker wel veertig ontmoetingen die we gehad hebben, kan ik wel een boek schrijven. Vorige week kregen we een e-mail van de oudste zoon, Péter, die o.a. het volgende schreef: Ik wil u graag hartelijk bedanken voor de brief en via deze mail ook voor de veeljarige steun die mijn vader en ons gezin van jullie gekregen hebben. We hebben de hulp in veel vormen ontvangen: veel kleding, ieder jaar pootaardappelen, heel veel hulp voor de bouw van de kerk, zoals bouwmaterialen, enzovoort. Ik weet dat wat jullie deden voor mijn vader heel veel betekend heeft. Het was niet zomaar het werk van een stichting, het ging echt om een relatie. Dat kunnen we ook wel zien uit de manier waarop God dat gezegend heeft.
Gerrit van den Toren

Rondreis
Een groep van twaalf gemeenteleden is donderdag 17 mei begonnen aan hun rondreis langs de projecten in Hongarije en Roemenië. Vanaf vliegveld Rotterdam gaat de reis eerst naar Boedapest. Op D.V. donderdag 24 mei hopen ze weer veilig in Sliedrecht terug te keren. U allen gezegende Pinksterdagen gewenst.
Met een hartelijk groet,
Dick van Mourik, 0184 422248