Nieuws van de CHR (234)

Uit de vergadering
Vorige week is de commissie bij elkaar geweest om een aantal activiteiten door te nemen. Voor het werk van Janet en Michel van Boxtel in Boedapest hebben we € 1000,- toegezegd als tegemoetkoming in de extra kosten van voedselpakketten. De begroting voor volgend jaar is besproken en vastgesteld.
We zijn blij en dankbaar dat er deze week weer een kledingtransport naar Roemenië is vertrokken. We hopen ook volgende maand een kledingtransport te organiseren. Verder
is het vanwege de coronacrisis maar de vraag of we dit jaar een werkbezoek kunnen organiseren naar Roemenië.

Met een hartelijke groet,
Dick van Mourik, 06 46884467