Nieuws van de CHR (290)

Hulpverlening aan familie Imre Csendes
Van ds. Viktor Molnar ontvingen we deze week een verslag over de recente gebeurtenissen en ontwikkelingen. Hij schrijft ‘Familie Csendes dankt de Hervormde Gemeente van Sliedrecht voor haar medewerking en financiële steun, die een grote hulp is geweest bij de wederopbouw van het afgebrande huis.
Wij overhandigden Imre Csendes de eerste donatie van € 1.000,- en vervolgens de € 1.675,- uit Sliedrecht. De kerkelijke gemeenschap van Lapusel organiseerde ook een inzameling, waarbij de kerkenraad van huis tot huis ging om donaties in te zamelen. Dankzij uw steun en de giften van de plaatselijke bevolking kon een nieuw dak worden geplaatst op de plaats van het verbrande dak.’ De ontreddering na de brand was voor dit gezin enorm.
Wanneer je dan geholpen wordt en een gemeenschap staat op deze manier om je heen, dan voel je pas echt dat verbondenheid veel betekent.

Hulp uit Oekraïne
Over de bijdrage die we gestuurd hebben voor hulp aan Oekraïne schrijft de dominee: ‘We danken God dat Hij ons partners/donateurs heeft gegeven met wiens hulp we mensen in nood kunnen helpen. Met het geld dat u stuurde, konden we een grote hoeveelheid niet-bederfelijke levensmiddelen kopen en naar de kerkelijke gemeenschap in Shalanky in Oekraïne sturen, waar het in de vorm van individuele voedselpakketten aan de mensen zal worden uitgedeeld. De dominee van de kerk in Shalanky, Attila Balogh, vroeg me zijn dank over te brengen. Zij zijn zeer dankbaar voor de hulp die hun moeilijkheden verlicht.
Wat mooi dat Sliedrecht en Lapusel op deze manier samenwerken om de verbondenheid met broeders en zusters in Oekraïne inhoud te geven.
Ds. Molnar schrijft ook over de vorderingen van de kerkrenovatie in zijn gemeente. Dit leest u op de website in de volgende week.

Kleding brengen
D.V. zaterdag 1 april kunt u weer schone kleding, schoenen,
linnengoed en speelgoed brengen naar onze locatie Elzenhof 138, in de loods waar ook de Voedselbank gevestigd is.
Openingstijden zijn van 10.00 tot 11.30 uur.
Esther Harrewijn heeft de coördinatie, 0184-41 62 20.

Met een hartelijk groet, Dick van Mourik, 06-46 88 44 67