Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Eerste kwartaaldoel 2023: Open Doors
In dit eerste kwartaal willen we graag een project van Open Doors ondersteunen.
Waarom? Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Daarom!
Hartelijk dank voor uw gift!